Pizzeria

50 Kalo' Pizzeria
Piazza Sannazaro, 201/B Naples, 80122
P: 081-1920466